Trạng nguyên Mạc Hiển Tích

Mô tả cuộc đời: Mùa thu, tháng 8, thi người có văn học trong nước, sung làm quan ở Hàn lâm viện, Mạc Hiển Tích trúng tuyển, bổ làm Hàn lâm học sĩ.
Giáp Tuất, /Hội Phong/ năm thứ 3 [1094], (Tống Thiệu Thánh năm thứ 1). Mùa xuân, tháng giêng, sai Hàn Lâm học sĩ Mạc Hiển Tích sang sứ Chiêm Thành đòi lễ tuế cống.
Mạc Hiển Tích là người uyên bác, thông minh, ham học hỏi nên ngay từ nhỏ ông đã phát hiện ra chuyện yểm bùa chú của Cao Biền đối với đất nước ta chỉ là chuyện hoang đường với mục đích làm thui chột ý chí độc lập của người Việt.
Ông rất thích học các phép tính và là người đầu tiên tìm hiểu về số Ẩn (số âm) trong trò chơi Ô ăn Quan. Hơn thế, ông còn tìm ra những nguyên lý cơ bản của các con số trong hình vẽ Âm Dương, điều mà ông gọi là Toán Học Âm Dương. “Không có một phép cộng tận cùng tức là mọi thứ trong thế gian không thế tích tụ hay dồn lại về một nơi được… Không có phép trừ tận cùng tức là không có nơi nào trên thế gian này lại trống rỗng hoàn toàn”.
Chú thích: Mạc Đĩnh Chi là cháu 5 đời của ông